szustan (11 Days) --- maxiboi (11 Days)

Details of the Game
1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.d4 . exd4   5.Nc3d5 . Nc6b4   6.Nd5xf6 . Qd8xf6